Zoeken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Infacto vinden we het belangrijk om goed voor elkaar en voor anderen te zorgen. We hebben oog voor duurzame bedrijfsvoering en zijn betrokken bij maatschappelijke projecten en organisaties. Op deze pagina vindt je voorbeelden van partnerships waar wij ons voor inzetten en acties waar wij aan meedoen.

stichting leukemie

Stichting Leukemie

Infacto is sinds 2019 Vriend van de Stichting Leukemie. De stichting heeft als doel om onderzoek naar leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten te steunen bij patiënten van alle leeftijden. Onderzoeken naar behandelmethodes en ook het zoeken naar de oorzaak van leukemie.

nl cares

NL Cares

NL Cares inspireert mensen en bedrijven om hun tijd, vaardigheden en middelen in te zetten om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken. NL Cares biedt een krachtig netwerk en concrete tools die ervoor zorgen dat iedereen sociale impact kan maken. De missie is dat iedereen bijdraagt aan een betere wereld. Team Infacto zet zich in de decembermaand in tijdens de Warme Winter Weken, de nadruk ligt op eenzaamheid, veel mensen missen in deze periode van het jaar een sociaal netwerk en hebben juist minder contact met anderen dan zij zouden willen.

stichting a-step

A-STEP

A-STEP is een sport en ontwikkelingsorganisatie gevestigd in Mumias, Kakamega County, in het westelijke deel van Kenia. A-STEP promoot sport in lokale gemeenschappen, in het bijzonder door te werken met jongeren en kinderen uit stedelijke sloppenwijken en arme plattelandsgebieden. De stichting omarmt de mobilisatie, motivatie, training en ontwikkeling van jongeren om hen te bevrijden van sociale kwalen zoals misdaad, armoede, prostitutie, drugs- en alcoholmisbruik, criminaliteit en geweld. In het bijzonder zet de organisatie de kracht van sport in voor vredesopbouw en conflictbeheersing. Voor twee scholen zijn latrines gesubsidieerd. Met de support van Infacto worden elk jaar 300 schoolgaande kinderen voorzien van een nieuw school uniform. In veel landen is het dragen van een schooluniform verplicht, een school uniform bevordert het groepsgevoel en beperkt zichtbare verschillen tussen sociale klassen. De uniformen zijn niet besteld bij een kledinghandel maar gemaakt door lokale bevolking waardoor ook zij inkomsten genereren en dus 100% van alle support rechtstreeks bij de mensen terecht komt die het nodig hebben. A-STEP is een initiatief waar onze collega Paul in 2006 medeoprichter van is.

Verkleinen ecologische voetafdruk

Elektrisch wagenpark

De HR- & Salarisconsultants reizen met een auto van de zaak naar ons kantoor en onze opdrachtgevers in Nederland. Als organisatie laten we zien dat we onze verantwoordelijk nemen voor een energie neutrale wereld.

Duurzaam kantoor

Op ons kantoor maken we gebruik van duurzame materialen. De kantoormeubelen van Infacto zijn grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal en zijn 100% recyclebaar. Ook voor kantoorartikelen streven we naar 100% duurzame producten. Papier en printers gebruiken we nauwelijks, we streven naar een papierloos kantoor. Salarisstroken worden digitaal aangeboden en bij onze opdrachtgevers maken we ons hard voor verdergaande digitalisering van werkprocessen.

Ons beleid om één dag per week thuis te werken beperkt reisbewegingen door het land. Afval wordt gescheiden, apparatuur en airconditioning worden volledig uitgeschakeld.

Vitaliteitsregeling

Vitaliteit is de gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid die leidt tot energie om te leven, waarbij beide factoren in balans zijn.

Het wordt ook wel levenslust of veerkracht genoemd. Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘Vita’, wat leven betekent. Vitaliteit duidt op het bruisen van energie, je sterk en fit voelen en beschikken over een grote mentale veerkracht en veel doorzettingsvermogen. Het begrip vitaliteit heeft in totaal vier dimensies die met elkaar in balans moeten zijn:

Fysiek (voldoende beweging, verantwoorde voeding, genoeg slaap);
Mentaal (persoonlijke groei en ontwikkeling);
Emotioneel (zelfbewustzijn, samenwerking met mensen) en;
Spiritueel (betekenisvol en nuttig bezig zijn).

Deze vier dimensies worden soms ook wel als lichaam, hoofd, hart en ziel getypeerd. Binnen Infacto vinden wij vitaliteit belangrijk. We bieden alle medewerkers een fiscaal voordelige uitruilregeling (cafetariamodel) aan voor zaken die bijdragen aan betere vitaliteit. Daarnaast dragen we als werkgever op dagelijkse basis en doormiddel van evenementen bij aan vitale werkomgeving.